Housing Loan Loan Property Mortgage

Úvěr ze stavebního spoření a jeho výhody

Jedná se o účelově vázaný úvěr, který je poskytován stavební spořitelnou. Jsou primárně určeny na financování bytových potřeb. Jde především o získání, modernizaci, změnu a údržbu bytu, výstavbu nebo koupi stavby k bydlení či získání stavebního pozemku za účelem výstavby.

Nutná podmínky pro udělování úvěru ze stavebního spoření je uzavřená smlouva o stavebním spoření. Stavební spořitelny poskytují mnoho tarifů a možností stavebních spoření, a proto bychom měli předem dobře zvážit, kdy a jakou sumu peněz si plánujeme půjčit. Úvěr ze stavebního spoření může být buď řádný a nebo překlenovací.

Plaster Blue The Roof Of The Window
pasja1000 / Pixabay

Řádný úvěr ze stavebního spoření

U tohoto typu úvěru je třeba splnit několik podmínek. Je třeba spořit minimálně dva roky. Mít naspořen minimální zůstatek, který má každá stavební spořitelna stanovený individuálně podle svých obchodních podmínek.

Co vše potřebujete pro vyřízení půjčky?

Obvykle se jedná o naspoření 50% z cílové částky, na kterou si chceme úvěr brát. A poslední podmínkou je dosažení stanovené výše hodnotícího čísla. Zde je opět široké pole působnosti pro jednotlivé stavební spořitelny.

Každá spořitelna má svůj vlastní algoritmus výpočtu. Do jeho hodnoty se promítá výše naspořené částky vzhledem k cílové částce, výše připsaných úroků, délka spoření a často i zvolený tarif.

Doba splatnosti úvěru ze stavebního spoření je závislá na variantě spoření a dané spořitelně. Doby mohou velmi kolísat a to od několika let až po 20 let splácení úvěru. U řádného úvěru ze stavebního spoření je možnost kdykoliv splatit předčasně celou částku bez dalších sankcí (na rozdíl třeba od hypotéky).

Inspirace na bydlení:  Úvěrové produkty a potřebné informace pro žádost o půjčku
City Development Novosibirsk
Úvěr ze stavebního spoření a jeho výhody

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Tento úvěr ze stavebního spoření (často také meziúvěr) je určen pro žadatele, kteří nemají nárok na přidělení řádného úvěru. Zkrátka nesplňují některou z daných podmínek pro přidělení řádného úvěru. Jde o úvěr, který překlenuje dobu, kdy potřebujeme peněžní prostředky a dobou, kdy nám vzniká nárok na řádný úvěr.

Platí pro něj stejné základní podmínky jako pro řádný úvěr, tedy je účelově vázán na bydlení a jeho maximální výše může být rovna cílové částce. V praxi to probíhá tak, že klient platí úroky z překlenovacího úvěru až do doby, kdy splní podmínky pro úvěr řádný a pak může již čerpat svůj řádný úvěr.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *